Teatre – Formació d’actors i actrius

Dimecres de 20:30 a 22:30h.

Consulteu opcions de pagament fraccionat

150€ d'octubre a juny (30 sessions, 10 sessions per trimestre)

Destinataris

Adreçat a adults.

Descripció

En aquest taller treballarem les tècniques bàsiques del teatre, cos, veu, moviment, l’escolta, etc. Treball en equip, assignació de funcions dins de l’equip, desenvolupar la confiança i la complicitat amb un mateix i amb els altres, perdre la por al ridícul, utilitzar la paraula en públic, control del cos dins l’espai, expressió des de les emocions, donar sortida a la pròpia creativitat. Idear, desenvolupar, executar en un projecte.

Aquest taller té una durada d’octubre a juny.

Horari

Dimecres de 20:30 a 22:30h.
10 sessions per trimestre. Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Material

Inclòs

Tallerista

Nara Buchaca Puiggener

Ha rebut formació als tallers de teatre del Cercle de Gràcia durant dotze anys, al Col·legi del Teatre, al Memory i ha realitzat cursos de Teatre terapèutic i Teatre de l’oprimit.
Ha participat en diversos projectes teatrals del Cercle de Gràcia i fa vuit anys que forma part de l’equip de directores de Tallers per a infants i joves. Ha portat diversos grups com a educadora de teatre en un Centre Obert de Sant Adrià i va participar com a formadora al projecte Laboratori d’Arts Escèniques de l’Ajuntament de Barcelona.
Actualment és professora de teatre en diverses escoles dins el projecte Expressa Teatre.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats