Música amb infants petits

Dilluns i dimecres, consultar horaris i grups

45€

Destinataris

Adreçat a infants de 1 a 3 anys

Descripció

En aquest taller, es treballarà perquè la música sigui el centre d’un conjunt d’activitats que els mateixos infants reclamin, i on es creïn espais de silenci i d’exploració sonora on les famílies tinguin un protagonisme rellevant, tot facilitant-los els recursos musicals per a establir una continuïtat a casa.

Horaris

Grup 1: Dilluns de 17:00 a 18:00h. Infants de 1 a 3 anys. Del 31 de setembre al 2 de desembre de 2024, 10 sessions per trimestre

Grup 2: Dilluns de 18:00 a 19:00h. Infants de 1 a 3 anys. Del 31 de setembre al 2 de desembre de 2024, 10 sessions per trimestre

Grup 3: Dimecres de 17:00 a 18:00h. Infants de 1 a 3 anys. Del 2 d’octubre al 4 de desembre de 2024, 10 sessions per trimestre

Grup 4: Dimecres de 18:00 a 19:00h. Infants de 1 a 3 anys. Del 2 d’octubre al 4 de desembre de 2024, 10 sessions per trimestre

Material

Inclòs


Tallers relacionats