Música amb infants petits

Dilluns i dimecres, consultar horaris i grups

45€

Destinataris

Adreçat a infants de 2 mesos a 3 anys

Descripció

En aquest taller, es treballarà perquè la música sigui el centre d’un conjunt d’activitats que els mateixos infants reclamin, i on es creïn espais de silenci i d’exploració sonora on les famílies tinguin un protagonisme rellevant, tot facilitant-los els recursos musicals per a establir una continuïtat a casa.

Horaris

Grup 1: Dilluns de 17:00 a 18:00h. Infants de 1 a 3 anys. 10 sessions: Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Grup 2: Dilluns de 18:00 a 19:00h. Infants de 1 a 3 anys. 10 sessions: Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Grup 3: Dimecres de 16:00 a 17:00h. Nadons de 2 a 12 mesos. 10 sessions: Del 30 de març al 15 de juny de 2022.

Grup 4: Dimecres de 17:00 a 18:00h. Infants de 1 a 3 anys. 10 sessions: Del 30 de març al 15 de juny de 2022.

Grup 5: Dimecres de 18:00 a 19:00h. Infants de 1 a 3 anys. 10 sessions: Del 30 de març al 15 de juny de 2022.

Material

Inclòs

Tallerista

Piero Pesce

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial, donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament, aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats