Manteniment del To Muscular

Dimecres de 12h a 13h.

Sala d'actes (1r pis)

Gratuït (Anual amb renovació trimestral). Consultar procès d'inscripció.

Amb aquest taller  pretenem augmentar, en la mesura del possible de cada persona, el to de la seva musculatura mitjançant exercicis isomètrics (contraccions musculars que protegeixen les articulacions).

Tallers relacionats