LLENGUA DE SIGNES

Dimarts de 18:30 a 20:00

45€ per trimestre 10 sessions

Adreçat a joves i persones adultes.

Descripció

En aquest taller es pot inscriure qualsevol persona que vulgui aprendre una nova llengua i aconseguir els coneixements per una comunicació bàsica amb les persones sordes

Objectius

Adquirir un nivell bàsic de comprensió i expressió en LSC que faciliti l’intercanvi comunicatiu amb les persones sordes.

Tallers relacionats