LLENGUA DE SIGNES

Dimarts i dimecres de 18:30 a 20:00

45€ per trimestre 10 sessions

Adreçat a joves i persones adultes.

Descripció

En aquest taller es pot inscriure qualsevol persona que vulgui aprendre una nova llengua i aconseguir els coneixements per una comunicació bàsica amb les persones sordes

GRUP 1 ( Dimarts de 18:30 a 20:00) : Persones que volen aprendre i que no tenen cap coneixement respecte a aquesta llengua. 10 sessions per trimestre, del 2 d’abril al 4 de juny de 2024,

Grup 2 (Dimecres de 18:30 a 20:00): Persones que tenen un domini bàsic de la llengua. 10 sessions per trimestre, del 3 d’abril al 12 de juny de 2024,

Objectius

Adquirir un nivell bàsic de comprensió i expressió en LSC que faciliti l’intercanvi comunicatiu amb les persones sordes.

Tallers relacionats