L’hora del conte

Dimecres de 17:00 a 18:00 hores

45€ Trimestrals

Destinataris

Nens i nenes de 4 a 7 anys.

Descripció

La finalitat principal d’aquest taller és promoure i potenciar entre els infants l’hàbit de la lectura i, alhora, oferir una estona agradable i divertida. La rondallaire explicarà un conte i realitzarà activitats didàctiques relacionades amb la narració.

Horari

Dimecres de 17:00 a 18:00 hores
10 sessions: Del 7 d’abril al 9 de juny de 2021

Material

Inclòs

Tallerista

Joana Cortils

Graduada en art dramàtic pel Col·legi del Teatre de Barcelona, també ha cursat estudis a l’escola Laboratorio d’expressió corporal i diversos cursos tant a la universitat (Aula de teatre de la UAB) com a l’estranger (Teatro Belisario de Buenos Aires).

Amb una llarga experiència en el món del lleure i de l’educació és amant de les arts escèniques i el món que les envolta; actuar, dirigir i escriure. Li encanta explicar rondalles i treballar en equip contribuint a crear grups cohesionats, còmplices i amb ganes d’aprendre, on hi regni el respecte i la companyonia.

Concep el teatre com a eina de transformació no només personal i professional sinó també social.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats