Iniciació a la percussió ibèrica – Pandereta i pandero quadrat

dimarts de 19:00 a 20:00h.

45€

Destinataris

Joves i persones adultes

Descripció

Apropament al món de la percussió ibèrica. Aprendrem les tècniques bàsiques de la pandereta i el pandero quadrat i ens introduirem en alguns dels principals ritmes de la península (jota, seguidilles, charro, ajechao, sorteao) a partir del repertori popular i de la fusió d’aquests dos instruments. El taller es planteja a tall d’introducció: nivell inicial i principiant.

Horari

Dimarts de 19:00 a 20:00h. 10 sessions: Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Material

Portar instrument sempre que sigui possible.

Tallerista

Martín Grinberg Faigón

Percussionista, educador i poeta. Ha rebut formació en pandereta i pandero quadrat amb referents del món de la música tradicional com Eliseo Parra, Aleix Tobías, Acari Bertran, Martí Hosta (Coetus) i Segio López des de 2017. Ha participat als Encuentros de Música Tradicional Ibérica des d’aquell mateix any. Darrerament, comença a facilitar tallers introductoris a la percussió ibèrica.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats