Iniciació a la Gralla

Dilluns de 19:00 a 20:00h.

45€

Destinataris

Joves i persones adultes

Descripció

La majoria de gent coneix la gralla, i molts la coneixen gràcies al món casteller. La gralla és actualment un instrument molt popular a Catalunya, i és considerat com un dels instruments tradicionals del país. En aquest taller coneixerem molts aspectes diferents d’aquest instrument, i ens iniciarem en la seva pràctica.

Horaris

Dilluns de 18:00 a 19:00h. i de 19:00 a 20:00h. 10 sessions: Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Material

Cal portar-se la gralla.

Tallerista

Neus Gaba
Es va iniciar en l’instrument a dins el grup de músics de Castellers de la Sagrada Família. Aquests últims tres anys ha realitzat classes alCentre Artesà Tradicionarius  amb el professor Eduard Casals.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial, donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament, aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats