Iniciació a la canço improvisada

Dilluns de 19:00 a 21:00

En línia

65€ Trimestrals

Destinataris

Edat mínima 16 anys

Descripció

Glosar és el terme que fem servir per denominar una pràcticaque consisteix a cantar versos que s’improvisen al moment mateix d’interpretar-los a partir d’un patró mètric i de rima sobre una determinada melodia. El glosat o la cançó amb text improvisat no és un fet aïllat del nostre país.Moltes cultures del món comparteixen aquesta pràctica. En alguns indrets gaudeix d’un alt reconeixement de tota la societat i els seus actors hi tenen un lloc destacat.

Aquest taller proposa iniciar-se en aquesta pràctica i aconseguir que tothom sigui capaç de glosar quan finalitzi, tot adquirint les eines i habilitats per poder-ho fer.

Horari

Dilluns de 20,00 a 22,00h
Del 12 d’abril al 21 de juny de 2021, 10 sessions.

Material

Inclòs

Tallerista

Caterina Canyelles

Glosadora i ensenyant de glosa és filla de Sa Pobla i néta de glosador. Membre estable d’Ensaladilla So Insistent, glosa també en bars i sobretaules i ara, sobretot, a l’escola i per dormir el nen. A l’escola on treballa ha creat una assignatura optativa, Improvisem i rimem, on comparteix els coneixements de glosa amb alumnes d’ESO des de fa 7 cursos.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats