Fem jocs tradicionals i populars

Dimarts de 17:30 a 18:30

45€

Destinataris

Infants de 5 a 8 anys.

Descripció

Els objectius d’aquest taller són donar a conèixer les característiques del joc tradicional. Els jocs són llenguatge, demanen d’una expressivitat psicomotora i afectiva alhora que estimulen la creativitat, estan fets sobre uns esquemes bàsics que s’han de respectar i que alhora són molt necessaris per a les rutines que els infants precisen, al mateix temps són vius i permeten el canvi, l’exploració, les variants, etc.

Jocs fàcils d’explicar, de jugar i de dur a terme amb nens i nenes d’entre 5 i 8 anys,  utilitzant  un material fàcil d’elaborar o de trobar, identificar elements de l’entorn natural o quotidià com a font d’inspiració de joc i com a eines i material per elaborar jocs com el tres en ratlla, les bitlles, el circuit de xapes, etc.

Horari

Dimarts de 17:30 a 18:30h. Infants de 5 a 8 anys. 10 sessions: Del 5 d’octubre al 14 de desembre de 2021.

Material

Inclòs

Tallerista

Anna Vilageliu Porlein

Estudiant de grau de Disseny al Centre Universitari EINA. Apassionada de les arts plàstiques, monitora d’extraescolars per a infants i de classes diverses de dansa, psicomotricitat, dibuix i pintura, etc. a diferents escoles de Barcelona.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats