Fem menjadores pels ocells

Dimecres de 18:30 a 19:30

45€ Trimestre

Destinataris

Joves i persones adultes

Descripció

Vols aprendre a fer menjadores per als petits ocells que conviuen amb nosaltres a la ciutat. Ho farem amb materials reciclats que podem trobar per casa, al carrer o al bosc i que un cop convertits en menjadora, podem posar al balcó, al jardí, al parc o fins i tot al bosc. Un cop col·locada, haurem de controlar-la i si cal substituir-la per una nova.

Aquest taller té una durada d’un trimestre.

Horari

Dimecres de 18:30 a 19:30 hores
10 sessions per trimestre. Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Material

Inclòs.

Tallerista

Xavier Aldavert Vicente:

Titulat en Educació Ambiental per l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés i en Ornitologia per APNAE del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Amb àmplia experiència en educació en el lleure, com a monitor i director a l’Esplai Matinada. Coordinador de vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona i col·laborador del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. També, àmplia experiència en educació ambiental, a treballat a La Vola, en campanyes de reciclatge, a la Granja Escola Can Girona com a educador ambiental i a l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés com a formador de Monitors.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats