Contes populars explicats en anglès

Dijous de 17:00 a 18:00

45€

Destinataris

Noies i nois de 8 a 11 anys

Descripció

Una forma diferent de donar a conèixer els contes populars universals a la mainada utilitzant la llengua anglesa com a eina de transmissió. La tallerista explicarà un conte utilitzant la llengua anglesa per narrar-lo tot emprant material de suport per fer-lo més entenedor. Aquest taller permet treballar la comprensió oral d’aquesta llengua, d’una forma lúdica. Els nois i noies que estan acostumats a escoltar contes tenen un vocabulari més ampli i desenvolupen més ràpidament les seves capacitats d’interacció.

Horari

Dijous de 17:00 a 18:00h. 10 sessions: Del 28 de març al 13 de juny de 2022.

Material

Inclòs

Tallerista

Rachel Thew

Learning English in a fun and natural way through storytelling, play acting, and drawing. Just as we all learned to speak our native languages through immersion, examples, stories, and play, so we can also learn another language. These sessions are designed to be fun and engaging involving a variety of activities including animated story telling by the tutor and story creation by the youngsters using drawing as an aid to memory and play acting to help us communicate. There will be fun follow up activities to do at home offline with the rest of the family between classes.


The tutor, Rachel, is a dancer, musician and performer and has been teaching English, too, for quite a few years!

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats