Clar i Català

Consultar grups.

Sala de pissarra (2n pis)

Gratuït (anual amb renovació trimestral). Consultar procés d'inscripció.

És un curs de català escrit, pràctic i bàsic adreçat a persones que coneixen la llengua oral i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit.

Grup Intermedi: Dilluns de 10h a 11h.

Català bàsic i divertit: Divendres de 10h a 11h.

Tallers relacionats