Clar i Català

Consultar grups.

Sala de juntes (2n pis)

Gratuït (anual amb renovació trimestral). Consultar procés d'inscripció.

És un curs de català escrit, pràctic i bàsic adreçat a persones que coneixen la llengua oral i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit.

Grup Intermedi: Dilluns de 09:45h a 10:45h.

Grup Iniciació: Divendres de 10h a 11h.

Tallers relacionats