PROCÉS D’INSCRIPCIONS

PROCÉS D’INSCRIPCIONS

Informació important: tots els tallers de l’Espai de Gent Gran tenen llista d’espera, així i tot, es poden alliberar places en finalitzar cada trimestre.

-Documentació necessària: targeta rosa (si en teniu)

-Cada persona podrà  realitzar la seva i la d’algú altre.

-Cada persona es pot inscriure a un màxim de 2 activitats. Un cop finalitzades les inscripcions, les persones que ho vulguin es podran inscriure a tots aquells tallers que tinguin places sense ocupar.

-L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

– Es podran realitzar canvis i devolucions dels tallers i activitats, únicament, durant els primers 15 dies del trimestre sempre que es presenti el rebut de la inscripció.

– Tots els tallers anuals es pagaran en la seva totalitat en formalitzar la matrícula (preu segons targeta rosa).

PERIODE DE RENOVACIÓ DE TALLERS PROFESSIONALS

Del 4 al 15 de desembre de 10 h a 12 h.

DIES D’INSCRIPCIÓ PER A PERSONES EN LLISTA D’ESPERA

Dies 18, 19 i 20 de desembre de 10:30 h a 12:30 h.

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 8 de gener.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana de l’11 de març.

PREUS DE LES ACTIVITATS

Preus públics 2024 segons el tipus de targeta rosa:

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 9,24 €/10 sessions.

Targeta rosa reduïda: 16,28 €/10 sessions.

Sense targeta rosa: 25,08 €/10 sessions.

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

Gratuïts

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de la persona usuària.

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari.