PROCÉS D’INSCRIPCIONS

PROCÉS D’INSCRIPCIONS

Informació important: tots els tallers de l’Espai de Gent Gran tenen llista d’espera, així i tot, es poden alliberar places en finalitzar cada trimestre.

-Documentació necessària: targeta rosa (si en teniu)

-Cada persona podrà  realitzar la seva i la d’algú altre.

-Cada persona es pot inscriure a un màxim de 2 activitats. Un cop finalitzades les inscripcions, les persones que ho vulguin es podran inscriure a tots aquells tallers que tinguin places sense ocupar.

-L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

– Es podran realitzar canvis i devolucions dels tallers i activitats, únicament, durant els primers 15 dies del trimestre sempre que es presenti el rebut de la inscripció.

– Tots els tallers anuals es pagaran en la seva totalitat en formalitzar la matrícula (preu segons targeta rosa).

PERIODE DE RENOVACIÓ DE TALLERS PROFESSIONALS

De l’11 al 22 de març de 10 h a 12 h.

DIES D’INSCRIPCIÓ PER A PERSONES EN LLISTA D’ESPERA

Dies 25, 26 i 27 de març de 10:30 h a 12:30 h.

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 2 d’abril.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana del 17 de juny.

PREUS DE LES ACTIVITATS

Preus públics 2024 segons el tipus de targeta rosa:

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 9,24 €/10 sessions.

Targeta rosa reduïda: 16,28 €/10 sessions.

Sense targeta rosa: 25,08 €/10 sessions.

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

Gratuïts

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de la persona usuària.

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari.