Procés d’inscripcions

 PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

– Per realitzar la inscripció haureu de passar per l’equipament a recollir el full d’inscripció amb el seu número corresponent. Ho podreu fer del 2 al 13 de setembre entre  les 10h i les 12h.

– Cada persona podrà  realitzar la seva inscripció i la d’algú altre .

– Cada persona es pot inscriure a un màxim de 2 activitats. Un cop finalitzades les inscripcions, les persones que ho vulguin es podran inscriure a tots aquells tallers que tinguin places sense ocupar.

– L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

El dia 14 de setembre a les 10:30h realitzarem el sorteig i podreu consultar a l’equipament de forma presencial o bé trucant per telèfon, el dia que teniu assignat per realitzar la inscripció.

Es podran realitzar canvis dels tallers i activitats, únicament, durant els primers 15 dies del trimestre.

INSCRIPCIONS

Del 19 al 23 de setembre de forma presencial.

DIA DEL SORTEIG

14 de setembre.

CONSULTA DIA D’INSCRIPCIÓ

Del 14 al 18 de setembre de manera presencial o per telèfon.

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 3 d’octubre.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana del 20 de desembre.

PREUS DE LES ACTIVITATS

Preus públics 2022 segons el tipus de targeta rosa:

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 8,40 €/10 sessions.  25,20 €/anual.

Targeta rosa reduïda: 14,80 €/10 sessions. 44,40 €/anual.

Sense targeta rosa: 22,80 €/10 sessions. 68,40 €/anual.

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

Gratuïts.

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de l’usuari.

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari.