Procés d’inscripció

ss

PROCÉS D’INSCRIPCIONS

-Documentació necessària: targeta rosa (si en teniu)

-Les inscripcions es realitzaran seguint l’ordre del sorteig (vegeu quadre el dia 13 de setembre a la recepció del centre)

-Cada persona podrà  realitzar la seva i la d’algú altre.

-Cada persona es pot inscriure a un màxim de 2 activitats. Un cop finalitzades les inscripcions, les persones que ho vulguin es podran inscriure a tots aquells tallers que tinguin places sense ocupar.

-L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

– Es podran realitzar canvis i devolucions dels tallers i activitats, únicament, durant els primers 15 dies del trimestre sempre que es presenti el rebut de la inscripció.

– Tots els tallers anuals es pagaran en la seva totalitat en formalitzar la matrícula (preu segons targeta rosa).

– Els grups autogestionats tenen totes les seves places ocupades. En cas de voler participar en qualsevol d’aquests grups cal fer la consulta prèvia a la recepció del centre.

RECOLLIDA DE NÚMERO I FULL PER A LA INSCRIPCIÓ

Del 4 al 12 de setembre.

DIA DEL SORTEIG

13 de setembre a les 10 h.

DIES D’INSCRIPCIÓ

Dies 18, 19, 20, 21 i 22 de setembre de 9:30 a 12:30 h.

Dia 26 de setembre inscripcions al tercer i quart  taller i tota aquella persona que no disposi de número de sorteig.

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 4 d’octubre.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana de l’11 de desembre.

PREUS DE LES ACTIVITATS

Preus públics 2023 segons el tipus de targeta rosa:

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 9,24 €/10 sessions. 

Targeta rosa reduïda: 16,28 €/10 sessions. 

Sense targeta rosa: 25,08 €/10 sessions. 

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

Gratuïts.

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de l’usuari.

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari.

 

iari.