Procés d’inscripció

 PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

– Aquest trimestre les persones que realitzaven tallers de pagaments hauran de renovar la seva inscripció durant      un període de temps determinat. En cas de no fer-ho, perdran tot el dret sobre la plaça adjudicada al setembre.

– Tots els tallers realitzats per persones voluntàries seran renovats de manera automàtica.

– L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

Es podran realitzar canvis dels tallers i activitats, únicament, durant els primers 15 dies del trimestre.

INSCRIPCIONS

Renovacions del 5 al 16 de desembre.

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 9 de gener.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana del 13 de març.

PREUS DE LES ACTIVITATS

Preus públics 2023 segons el tipus de targeta rosa:

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 8,40 €/10 sessions.  25,20 €/anual.

Targeta rosa reduïda: 14,80 €/10 sessions. 44,40 €/anual.

Sense targeta rosa: 22,80 €/10 sessions. 68,40 €/anual.

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

Gratuïts.

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de l’usuari.

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari.