PRESENTACIÓ: “INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA PER A LA RENDA BÀSICA INCONDICIONAL A LA UNIÓ EUROPEA”

El 29 de setembre es va presentar al centre la “Iniciativa ciutada europea per a la renda bàsica incondicional a la Unió Europea” a càrrec de d’Esther Bass, membre de la plataforma ICE Barcelona; i de Lluís Torrents, economista.

L’ICE demana a la Comissió Europea que elabori una proposta per a introduir rendes bàsiques incondicionals en tota la UE, que redueixin les disparitats regionals i enforteixin la cohesió econòmica, social i territorial de la UE.

Noticies relacionades