PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: “UN MÓN DE MIL DIMONIS”

El passat 24 de febrer es va presentar a La Violeta una part de l’exposició “Un món de mil dimonis”, concretament la primera part titulada “Mallorca, terra de dimonis” a càrrec de Francesc Alemany Sureda, antropòleg, estudiós de les representacions mallorquines del dimoni. El projecte de la Casa Pare Ginard, amplia el seu treball de donar a conèixer els dimonis, fent una recerca de les figures dimonieres que puguin ser equivalents als dimonis mallorquins. L’exposició tracta de constatar la seva expressió universal i ancestral. La resta de l’exposició es pot visitar a L’Orfeó Gracienc i al Centre Artesà Tradicionàrius.

Noticies relacionades