MATINALS INFANTILS:”Parlem de dracs”

El diumenge 6 d’abril, vam tenir nova sessió de Matinal Infantil amb l’espectacle “Parlem de dracs” a càrrec de la conta-contes Isabel Gomis.

La propera matinal infantil serà el diumenge 27 d’abril, amb l’espectacle de titelles “Sant Jordi i el Drac” a càrrec de la Companyia Titelles Vergés.

Noticies relacionades