EXPOSICIÓ: “PSICOLOGIA A TRAVÉS DELS MANDALES”

La sala d’exposicions de La Violeta ha acollit a partir del 16 d’abril una mostra dels mandales realitzats al taller de mandales de La Violeta de Gràcia. Els mandales són representacions simbòliques de l’univers segons l’antiga cosmologia budista. Constituïdes a partir de formes geomètriques concèntriques, amb l’objectiu de fomentar la concentració de l’energia en un sol punt durant la meditació i l’estat anímic de l’ésser humà.

Noticies relacionades