150 ANYS DE LA MORTS D’ANSELM CLAVÉ I CAMPS

Amb motiu dels 150 anys de la mort d’Anselm Clavé, dimarts 13 de febrer vam tenir amb nosaltres a Esther Pardo, vicepresidenta de la Federació de Cors Clavé. Vam fer un recorregut per tota la seva trajectòria política on va militar al partit republicà i col·laborà amb Narcís Monturiol, musical on va projectar sostreure els obrers de l’ambient de les tavernes i unir-los en societats corals, i literària on s’inicià amb poesies castellanes (1846-1858), amb la Renaixença escriu composicions en català (1854-1859) i posteriorment introdueix temes de treball i progrés (1861-1867), festes populars (1867-1868), política (1867-1873) i teatre (1851-1858).

Noticies relacionades