Tarifes

Preus públics 2020 segons el tipus de targeta rosa:

 

Tallers d’una hora

Targeta rosa gratuïta: 8,20 €/10 sessions.  24,60 €/anual.

Targeta rosa reduïda: 14,40 €/10 sessions. 43,20 €/anual.

Sense targeta rosa: 22,20 €/10 sessions. 66,60 €/anual.

 

 

Preus dels tallers realitzats per persones voluntàries.

3 €/ 10 sessions.

 

Altres:

4€/hora (menors de 55 anys un cop finalitzades les inscripcions).