Procés d'inscripció

Procés d’inscripció

DIES D’INSCRIPCIÓ

Dies 11, 12 i 13 de desembre de 9:30 a 12:30 h.

Dia 16 de desembre inscripcions al tercer i quart  taller i tota aquella persona que no disposi de número de sorteig.

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 7 de gener.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana del 16 de març.

Procés d’inscripció

-Documentació necessària: DNI i  targeta rosa (si en teniu)

– Repartiment dels fulls d’inscripció i número de sorteig del 25 de novembre al 5 de desembre .

-Les inscripcions es realitzaran seguint l’ordre del sorteig (vegeu quadre el dia 9 de desembre a la recepció del centre)

-Cada persona podrà  realitzar la seva i la d’algú altre.

-Cada persona es pot inscriure a un màxim de 2 activitats. Un cop finalitzades les inscripcions, les persones que ho vulguin es podran inscriure a tots aquells tallers que tinguin places sense ocupar.

-L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

-Tota persona que vulgui fer una inscripció un cop finalitzat el seu torn, s’haurà d’esperar fins al final del torn en el qual es presenti.

 

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari .

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de l’usuari.