Procés d'inscripció

Procés d’inscripció

 

 

RECOLLIDA DE NÚMERO I FULL PER A LA INSCRIPCIÓ

Del 3 al 15 de setembre.

DIA DEL SORTEIG

16 de setembre a les 10 h.

DIES D’INSCRIPCIÓ

Del 21 de setembre a l’1 d’octubre i sempre amb cita prèvia, gestionada amb anterioritat pels treballadors de l’Espai de Gent Gran. No s’atendrà a ningú que no tingui cita concertada .

INICI DELS TALLERS I GRUPS

A partir del dia 5 d’octubre.

FINAL DELS TALLERS I GRUPS

La setmana del 14 de desembre.

Procés d’inscripció

 

-Documentació necessària: targeta rosa (si en teniu)

-Les inscripcions es realitzaran seguint l’ordre del número de tall resultant del sorteig que realitzarem el dia 16 de setembre.  L’equip de Gent Gran del centre donarà dia i hora a les persones per poder realitzar les inscripcions.

-Cada persona podrà  realitzar la seva inscripció i la d’algú altre amb número consecutiu.

-Cada persona es pot inscriure a un màxim d’1 activitat. Un cop finalitzades les inscripcions, les persones que ho vulguin es podran inscriure a tots aquells tallers que tinguin places sense ocupar.

-L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat per manca de demanda.

 Es podran realitzar canvis i devolucions dels tallers i activitats, únicament, durant els primers 15 dies del trimestre sempre que es presenti el rebut de la inscripció.

– Tots els tallers anuals seran amb renovació trimestral menys els compartits amb la CCCG, que es pagaran en la seva totalitat en el moment de formalitzar la inscripció..

 

IMPRESCINDIBLE

Per realitzar la inscripció serà necessària la presentació del Document Nacional d’Identitat i la Targeta Rosa en cas de ser beneficiari .

MATERIAL PER ALS TALLER

En els casos que el taller necessiti material per a la seva realització, aquest anirà a càrrec de l’usuari.