Els tallers de La Violeta

MÚSICA AMB INFANTS PETITS (taller compartit entre nens i adults)

En aquest taller, es treballarà perquè la música sigui el centre d’un conjunt d’activitats que els mateixos infants reclamin, i on es creïn espais de silenci i d’exploració sonora on les famílies tinguin un protagonisme rellevant, tot facilitant-los els recursos musicals per a establir una continuïtat a casa. Es prioritza oferir un acompanyament de música en viu, ja sigui amb diferents instruments adaptats al moment evolutiu de cada infant, o amb l’acordió diatònic com a instrument base en les sessions de dansa i moviment.

 Consulta tota la informació d’aquest taller!!!

 

Si t’interessa, contacta amb nosaltres!!!

Document: Fitxa tècnica del taller (240.89 kb)