ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

APRÈN A ESCRIURE EN CATALÀ. Nivell II.

És un curs adreçat a persones que coneixen la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit amb un grau de coherència i adequació acceptables.

 

HORARI:

Dimarts de 10h a 11h. (Anual )

 

Preu: 3€. Llista d’espera.